ضعیف ایران اسلامی مسئولان بازیگران ناصر ملک مطیعی

ضعیف: ایران اسلامی مسئولان بازیگران ناصر ملک مطیعی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز عکس خبری تصاویر) + شنا در آب یخ (

در حالی که گرمای شدید هوا بسیاری از کشورهای دنیا را فرا گرفته، اعضای اتحادیه شنا در آب یخ اتریش سفری سه روزه به یخچال طبیعی هینترتوکس کرده و تنی به آب زده اند.

تصاویر) + شنا در آب یخ (

شنا در آب یخ (+تصاویر)

عبارات مهم : اتریش

در حالی که گرمای شدید هوا بسیاری از کشورهای دنیا را فرا گرفته، اعضای اتحادیه شنا در آب یخ اتریش سفری سه روزه به یخچال طبیعی هینترتوکس کرده و تنی به آب زده اند.

تصاویر) + شنا در آب یخ (

در حالی که گرمای شدید هوا بسیاری از کشورهای دنیا را فرا گرفته، اعضای اتحادیه شنا در آب یخ اتریش سفری سه روزه به یخچال طبیعی هینترتوکس کرده و تنی به آب زده اند.

مهر

تصاویر) + شنا در آب یخ (

واژه های کلیدی: اتریش | طبیعی | یخچال | گرمای شدید | عکس خبری

تصاویر) + شنا در آب یخ (

تصاویر) + شنا در آب یخ (

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog